Digitalt læringsteam etablert


Uniped, IT-avdelingen og NettOp har etablert et digitalt læringsteam ved UiS.

Vegard Moen i Uniped forteller at målet er å tilby de tre enhetenes felles kompetanse innenfor IKT og læring til fagmiljøene ved UiS.

– Vi ønsker å invitere oss inn i faglige diskusjoner rundt hvordan digitale verktøy kan bidra i studentenes læring, samt hvordan IKT kan gjøre hverdagen for faglærere og administrasjon mere effektiv, sier han.

Det digitale læringsteamet vil ha et særlig fokus på å utnytte mulighetene som ligger i Canvas.

– Vi kan ta på oss å holde informasjonsmøter og workshops knyttet til relevante tema. Videre kan vi ta på oss å følge opp faglærere eller faggrupper som har ideer til prosjekter i egen undervisning, sier Moen.

Ta kontakt med Roy Norås (UiS IKT) eller Vegard Moen (Uniped) på e-posten digiteam@uis.no for å komme i kontakt med det digitale læringsteamet.

Les mer om hva det digitale læringsteamet kan tilby i denne brosjyren.

 

 


Sist oppdatert av Elin Nyberg (31.08.2018)

Skriv ut artikkel print symbol
Fingre på tastatur.
Uniped, IT-avdelingen og NettOp går sammen om et nytt tilbud for å øke bruken av digitale verktøy i studentenes læring og mer effektiv bruk av IKT.