Utlysning: midler for å fremme digital kompetanse


Dekanen lyser med dette ut kr 330 000 fra 2018-budsjettet til tiltak for å fremme digital utdanningskompetanse blant det vitenskapelige personalet ved fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora.

Midlene vil kunne dekke:

  • innkjøp av utstyr
  • kurs
  • studieturer
  • innhenting av ekstern kompetanse

Det vil imidlertid ikke være mulig å søke om frikjøp av arbeidstid.

Hvert prosjekt kan motta maks kr. 50.000.

Vi ber interesserte sende en kortfattet søknad (maks 2 sider), som skal inneholde

  • Kort beskrivelse av utviklingsprosjektet med tidsramme (oppstart og sluttdato), og hva som er forventet resultat
  • Budsjett

Vi ber også om en kort rapport om bruken av midlene i etterkant.

Søknadsfrist er 1. oktober 2018, og midlene må brukes innen utgangen av 2019.

Midlene vil tildeles så snart som mulig etter at dekanen har fattet vedtak.

Hvor sender jeg søknad? 

Søknader sendes på e-post til prodekan for utdanning Brita Strand Rangnes: brita.s.rangnes@uis.no, med kopi til seniorrådgiver Fredrik Skår: fredik.skaar@uis.no.


Sist oppdatert av Anja Kristin Bakken (31.08.2018)

Skriv ut artikkel print symbol
Penger