Rangnes og Garred overtar som prodekaner


Brita Strand Rangnes og Rudy Garred overtar som prodekaner ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora fra 1.11.2017

Brita Strand Rangnes, prodekan for undervisning
Brita Strand Rangnes er oppnevnt som prodekan for undervisning. Hun vil ha  undervisning og læringsmiljø ved fakultetet som sitt hovedarbeidsområde. Rangnes skal i samarbeid med dekan og institutt-/senterlederne bidra til at undervisnings- og læringsaktiviteter er av høy kvalitet, og at disse utvikles i positiv retning. Rangnes er fast ansatt som førstelektor i engelskspråklig litteratur og kultur ved Institutt for kultur- og språkvitenskap.

Rudy Garred, prodekan for forskning
Rudy Garred er oppnevnt som prodekan for forskning. Han vil ha kvalitet i forskning og forskerutdanning ved fakultetet som sitt hovedarbeidsområde. Garred skal i samarbeid med dekan og institutt-/senterlederne bidra til at forskningen ved fakultetet holder høg kvalitet, at forholdene legges til rette for økt aktivitet, og at forskningssamarbeid utvikles. Garred er nå instituttleder ved Institutt for barnehagelærerutdanning. Etter to åremålsperioder gir han stafettpinnen videre til Jorunn Melberg som overtar som instituttleder fra 1.11.2017. I tillegg til å ivareta funksjonen som prodekan vil Garred bruke tiden fremover til faglig oppdatering etter endt periode i instituttlederstilling.


I samsvar med gjeldende retningslinjer for oppnevning av prodekaner har dekan Elaine Munthe sammen med rektor Marit Boyesen avgjort hvem som skal ivareta funksjonene. Dekan har søkt råd hos en representant for de tillitsvalgte ved fakultetet før beslutningen ble tatt.


Sist oppdatert av May Merete Tjessem Opdal (27.09.2017)

Skriv ut artikkel print symbol
Brita Strand Rangnes
Brita Strand Rangnes
Rudy Garred
Rudy Garred