Høring på strategi 2018-2020 for Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora


Ansatte og studenter inviteres til å komme med innspill på utkast til fakultetets strategi for 2018-2010. Fristen er onsdag 4. oktober klokken 12.00.

Ansatte og studenter inviteres til å komme med innspill på utkast til fakultetets strategi for 2018-2010. Fristen er onsdag 4. oktober klokken 12.00. Høringsinnspill sendes til UH-strategi@uis.no.

Les hele høringsdokumentet her:

Når høringsuttalelser er innarbeidet, vil fakultetsstyret behandle strategien i to møter i høst: 17. oktober (diskusjon) og 5. desember (vedtak).

Instituttene og sentrene oppfordres til å sende en samlet tilbakemelding, men alle interessenter og ansatte har mulighet til å komme med høringsinnspill innen fristen. Dekanen oppfordrer instituttene til å involvere de ansatte og studentrepresentanter i arbeidet med høringen.

Strategi UH 2017 – 2020, strategiske satsinger

UiS-styret vedtok 8. juni 2017 strategi for UiS 2017-2020. I strategien er Utviklingsavtalen med Kunnskapsdepartementet og UiS’ tverrgående og gjennomgripende satsinger (samfunnsutvikling og innovasjon, internasjonalisering og digitalisering) sentrale. Disse gjenspeiles i høringsutkastet.

Alle fakultetsstrategiene skal inneholde noe felles tekst. Denne befinner seg i del 1 mellom forordet og frem til den korte beskrivelsen av fakultetene, samt i tekstbokser gjennom teksten. Denne teksten ligger fast, og kan ikke endres.

Mål og strategiske føringer

Strategiperioden 2018-2020 er relativt kort, og fakultetet har prioritert noen utvalgte mål og strategiske føringer for hvert av virksomhetsområdene:

  • Utdanning
  • Forskning og innovasjon
  • Samfunnsengasjement
  • Organisasjon og ressurser

Disse målene er justert i henhold til avtalen med KD og UiS’ egne tverrgående og gjennomgripende satsingsområder.

Utkastet til strategi sendes på høring til alle ansatte ved fakultetet, tjenestemannsorganisasjonene, StOr, linjeforeninger på fakultetet og utvalgte eksterne interessenter og samarbeidspartnere.

For spørsmål, ta kontakt med seniorrådgiver Fredrik Skår, fredrik.skaar@uis.no, 3 15 64.


Sist oppdatert av Fredrik Normann Skår (01.09.2017)

Skriv ut artikkel print symbol
Studenter ved Hagbard Line-huset.