Skolebiblioteket – en viktig del av skolens pedagogiske virksomhet


Boka ’Opplevelse, oppdagelse, opplysning’ er en ny fagbok om skolebiblioteket. Boka er grundig forankret i teori og praksis og ombefatter hele det 16. årige skoleløpet. Universitetslektor Trude Hoel ved Lesesenteret er en av forfatterne.

Sammen med Elisabeth Tallaksen Rafste og Tove Pemmer Sætre behandler Hoel et utvalgt teori og forskning som er aktuelt for skolebibliotek i grunnskolen og i videregående opplæring.

Boka baseres på synet om at skolebiblioteket først og fremst er en læringsarena og en del av skolens pedagogiske virksomhet. Skolebiblioteket kan tilføre skolens læringsmiljø rammer for læring som både er et alternativ og et supplement til tradisjonell klasseromsundervisning. Det er også et alternativ til en ensidig bruk av læreverk, og mange steder har det et læringspotensial som med fordel kan utnyttes bedre enn det som er tilfelle i dag.

Boka gir også innspill til hvordan innholdet i skolebiblioteket velges ut og organiseres. Erfaringer fra praksisfeltet er tatt med både som eksempler og forslag. Målet er hele tiden å sette elevenes læring i sentrum.

Om forfatterne:

  • Trude Hoel (f. 1971) var prosjektleder for Kulturdepartementets nasjonale leseprosjekt, Troll i ord (1998–2001). Nå er hun universitetslektor ved Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking, Lesesenteret, ved Universitetet i Stavanger. Hun har primært jobbet med skolebibliotek i relasjon til lesestimulering og leseprosjekt.
  • Elisabeth Tallaksen Rafste (f. 1943) er førsteamanuensis i pedagogikk ved Universitetet i Agder, Fakultet for humaniora og pedagogikk. Hun har lang undervisningserfaring fra både grunnskole og lærerutdanning, og har skrevet en rekke teoribaserte artikler om skolebibliotekdidaktikk og om skolebibliotekets historie i både nasjonale og internasjonale tidsskrift.
  • Tove Pemmer Sætre (f. 1945) er leder for biblioteket ved Høgskolen i Bergen, og jobber med å utvikle bibliotekets innhold i et bibliotekfaglig og pedagogisk perspektiv. Hun har vært leder og medlem i flere nasjonale bibliotekfaglige utvalg og undervist i bibliotekpedagogikk og bibliotekledelse både i Norge og Sverige. Hun har også publisert en rekke artikler i norske og internasjonale tidsskrift og bøker om de samme temaene.’

 Boka kan bestilles fra Biblioteksentralen.

 


Sist oppdatert av (24.10.2008)

Skriv ut artikkel print symbol
Faksimile: ’Opplevelse, oppdagelse, opplysning’