Lyst å lære å danse?


Nå har du en unik mulighet til å få danseundervisning av morgendagens danselærere. Øvingsskolen i dans drives av studentene på studieprogrammet PPU dans ved Fakultet for utøvende kunstfag, og har oppstart i september.

På øvingsskolen i Bjergsted får du danseundervisning av studenter på PPU dans ved Fakultet for utøvende kunstfag ved Universitetet i Stavanger. Tilbudet gjelder for barn, ungdom og voksne, som ønsker å lære seg ulike danseteknikker innen ballett, moderne, jazzdans og barnedans.

Lærer å bli lærere

De som underviser på Øvingsskolen, er studenter ved praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) i skapende og utøvende kunstfag ved universitetet. De har alle en bachelorgrad i dans fra før, og god erfaring med ulike danseteknikker. På studiet fordyper de seg i dansepedagogikk, og Øvingsskolen er en av arenaene der studentene får prøve ut ny kunnskap sammen med elevene sine.

– På øvingsskolen får studentene veiledning av danselærere ved UiS og andre erfarne dansepedagoger. De er veldig motiverte og vil ha så mye praksis så mulig, og derfor er øvingsskolen en perfekt anledning for dem å virkelig lære å bli lærere, sier Leith Symington, universitetslektor i dans ved UiS.

Fylles opp fortløpende

Undervisningen foregår i Fakultet for utøvende kunstfag sine lokaler i Bjergsted, og starter opp  mandag 18. september i uke 38. Kursene fylles opp fortløpende fram til kursstart, og det er ennå mulig å melde seg på. 

Ansatte og studenter ved universitetet får rabatt ved påmelding – dette gjelder også deres barn. Les mer om Øvingsskolen på denne nettsiden, eller kontakt administrasjonen på mail.


Tekst: Maria Gilje Torheim
Foto: Morten Berentsen


Sist oppdatert av Maria Gilje Strand (22.08.2017)

Skriv ut artikkel print symbol
Bildet viser studenter som øver i et danselokale.
Nå har du en unik mulighet til å få danseundervisning av morgendagens danselærere.