Les for meg, PLIIIS!


- Foreldre vil det beste for barna sine. Men alle foreldre vet ikke at bøker og høytlesing er noe av det beste de kan gi barna. Utsagnet er hentet fra undersøkelsen "Bibliotekenes samarbeid med barnehagene", der en får stadfestet at etablering av barnehagebibliotek gir stor effekt.

I prosjektet BOKTRAS har bibliotekens samlinger og kompetanse blitt tilgjengelig for flere. I flere kommuner er det etablert barnehagebibliotek for å skape en aktiv litteraturformidling. I tillegg til økt utlån har en også oppnådd høyere besøkstall i de opprinnelige bibliotekene.

BOKTRAS erfaringer samlet i bokform

Boka "Les for meg, PLIIIS!" bygger på erfaringer fra BOKTRAS-prosjektet. Gjennom heftet ønsker forfatterne å gi kjennskap til ulike arbeidsformer og å være en kilde til inspirasjon både i bibliotek og i barnehage. Målet med BOKTRAS har vært å etablere en levedyktig kultur for lesing i et utvalg barnehager. Dette ved å styrke barnehagene sitt arbeid med aktiv språkstimulering gjennom leseaktiviteter.

I tillegg har en jobbet for å øke de voksnes refleksjoner rundt sammenhenger mellom språkstimulering og leseaktiviteter. Bare ved å etablere gode lesevaner hos barn og foreldre i barnehagen vil en kunne oppnå en lesekultur som varer.

Boka inneholder tekster om barns lese- og skriveutvikling gjennom teori og praksis. Forfatterne viser sammenhenger mellom lese- og skriveaktiviteter og språkaktiviteter.

Folkebibliotekene som har deltatt i prosjektet beskriver sine erfaringer med barnehagefilialer, i tillegg til at BOKTRAS-barnehagene deler sine metoder inne høytlesning og dialog. Deres erfaringer med valg av tekster til dette arbeidet blir også behandlet i boka.

Universitetslektor Trude Hoel ved Lesesenteret har sammen med Monica Kaasa fra ABM-Utvikling og Liv Beathe Bråthen dannet bokas redaksjon.

Les mer om og bestill boka her.


Sist oppdatert av (18.09.2008)

Skriv ut artikkel print symbol
Forside: Les for meg, PLIIIS!