Invitasjon til forskningssamling i Stavangerprosjektet


Tirsdag 28. mars inviterer Stavangerprosjektet alle deltakere og andre som er interessert i prosjektet til forskningssamling i Stavanger.

Invitasjonen gjelder særlig alle som har vært med å samle inn data i barnehager, skoler, PPT, fysio- og ergoterapitjenesten, barnehage- og skoleadministrasjon, og andre bidragsytere i Stavangerprosjektet. Men alle som er interessert i å lære mer om prosjektet, og hvilke forskningsfunn som er gjort det siste året, er velkommen til samlingen.

Tid: Tirsdag 28. mars 2017 kl 13-15.
Sted: Arkeologisk Museum, Peder Klows gate 30a, Stavanger.
Påmelding: stavangerprosjektet@uis.no
Påmeldingsfrist: 21. mars.

Velkommen!

 


Sist oppdatert av Elisabeth Rongved (13.02.2017)

Skriv ut artikkel print symbol