Opprykk til professor


Reidar Mosvold (41) ved Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk har blitt tildelt personlig opprykk til professor i matematikkdidaktikk.

Reidar Mosvold forsvarte doktorgraden i matematikkdidaktikk ved Universitetet i Bergen i 2006, etter å ha vært ansatt som doktorgradsstipendiat ved Telemarksforsking på Notodden. I januar 2006 ble Mosvold ansatt ved daværende Institutt for førskolelærerutdanning ved Universitetet i Stavanger.

Involvert i flere prosjekter

Ved siden av undervisningen ved førskolelærerutdanningen, var han sterkt involvert i masterprogrammet i matematikkdidaktikk helt siden oppstarten. I august 2013 byttet han institutt og begynte som førsteamanuensis i matematikkdidaktikk ved Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk (IGIS).

Mosvold var med å utvikle fagmiljøets forskningsprosjekt knyttet til læreres undervisningskunnskap i matematikk, og han var i flere år leder for dette prosjektet. Han var også sterkt involvert i det NFR-finansierte TasS-prosjektet («Teachers as Students»). For tiden er Mosvold involvert både i NORHED-prosjektet «Improving quality and capacity of mathematics teacher education in Malawi» – under ledelse av professor Arne Jakobsen (IGIS) – og i MAM-prosjektet (Mestre Ambisiøs Matematikkundervisning) ved Matematikksenteret i Trondheim.

Gjesteredaktør i ulike tidsskrifter

Siden han fullførte doktorgraden har Mosvold produsert en lang rekke fagfellevurderte publikasjoner – både i nasjonale og internasjonale tidsskrifter, og i nasjonale og internasjonale antologier.

Han har flere ganger vært gjesteredaktør for spesialnummer i internasjonale tidsskrifter, og han har siden 2010 vært medlem i redaksjonsgruppen i det internasjonale tidsskriftet The Mathematics Enthusiast.


Sist oppdatert av Maria Gilje Strand (28.11.2016)

Skriv ut artikkel print symbol
Bildet viser professor Reidar Mosvold.
Reidar Mosvold har blitt tildelt personlig opprykk til professor i matematikkdidaktikk. Foto: Asbjørn Jensen/UiS