Hva slags faglitteratur trenger lærerne?


Vi trenger pedagogikkbøker som gir leseglede, ikke bøker som først og fremst er skrevet for å oppnå publiseringspoeng i tellekantsystemet, skriver universitetslektor Kirsti Tveitereid. Hun har skrevet om fenomenet "pedagogikkboka" i Bedre skole.

Gode læringsmiljø blir synlige gjennom lærerens lærelyst, skriver vi på nettsidene våre. Det er en av flere vesentlige faktorer for å utvikle nettopp det gode læringsmiljøet i klassen. Lærere har mange muligheter til å tilegne seg ny kunnskap og ny forskning. En av måtene er lesing av faget, det å holde seg oppdatert via artikler og bøker.

Lærere selv svarer at de har for liten tid til å lese faglitteratur. Men i en artikkel i Bedre skole nr 3, 2016 foreslår jeg to andre vesentlige faktorer:

  • Læreren finner ikke fram til den litteraturen de trenger fordi den er skjult for dem. Den anmeldes i liten grad og omtales sjelden.
  • Læreren får kanskje ikke den litteraturen de har bruk for. Sjangerne er for smale og ensidige, og forfatterne er i stor grad forskere som skriver for tellekantsystemet ved høgskolen eller universitetet.

Selv om bøkene ifølge vaskeseddelen som regel innlemmer læreren som sin målgruppe, er det i all hovedsak studenter bøkene skrives for. Bøkene er ikke skrevet for lærere med dårlig tid. Man kan mistenke en del av pedagogikklitteraturen for å være motivert av publisering, heller enn av et ønske om å bli lest. Artikkelen i Bedre skole ønsker å bringe denne debatten opp. Vi trenger rett og slett pedagogikkbøker som gir leseglede.

Redaktøren av Bedre skole, Tore Brøyn, skriver i sin leder i nummer 3 om dette temaet:

«Det er forståelig at lærerne i stor grad ønsker å lære av hverandre ved å utveksle praktiske erfaringer. Men om man nå hadde klart å skrive bøker innenfor feltet som man simpelthen «måtte» lese, så ville de kunne være felles referansepunkter og viktige bidrag til dette praksisfellesskapet. Kanskje vi bare trenger én pedagogisk «pageturner» i ny og ne, én bok som det ville føles naturlig å sitere fra etter hukommelsen, én bok som man er usikker på om man skal være for eller imot.» 

 

Tekst: universitetslektor Kirsti Tveitereid
 

Referanse
Tveitereid, Kirsti (2016). Pedagogikk som skriftlig formidling  - hvordan nå den praktiserende læreren (pdf)Bedre skole, nr 3, s. 85 – 91.


Sist oppdatert av Marit Oddvarsdotter Øvregård (16.05.2017)

Skriv ut artikkel print symbol