Camilla Hole mottar pris fra Inge Steenslands Stiftelse


Camille Hole, jazzstudent ved IMD, mottok prisen under årets semesteravslutning.

Juryens begrunnelse

"Årets prismottakar på Jazz er ein student som har studert ved instituttet i seks år, både Bachelor med PPU og utøvande master.

Studenten har gjennom åra ved IMD hatt ein musikalsk og instrumental utvikling det står respekt av.

Studenten har i studiet medvirka i så godt som alle prosjekt med Bjergsted Jazzensemble og har med sin musikalske personligdom satt eit markant og velklingande preg på produksjonane.

Studenten er ein framifrå enseblemusikar og solist men har også utvikla seg til å bli ein dyktig og original arrangør og komponist.

Studenten har alltid vert pliktoppfyllande , etterrettelig og raus med sine medstudentar og har derfor hatt mykje å bety for studentmiljøet i Bjergsted.

Studenten har tatt utfordringar , vert tolmodig med seg sjølv og andre i dei tyngre prosessane , jobba godt og turt å stole på seg sjølv.

Studenten er difor eit godt forbilde i, og ein strålande formidlar av den humanistiske tradisjonen.

Prisen består av eit stipend frå Inge Steenslands Stiftelse på kr. 50.000.

Det er ei glede, på vegne av fagmiljøet ved IMD, å gi årets pris til Camilla Hole."


Sist oppdatert av Benedicte Pentz (09.06.2016)

Skriv ut artikkel print symbol