Midlertidig redusert opningstid i HUM-ekspedisjonen


Det vert reduserte opningstider i Det humanistiske fakultet sin ekspedisjon frå og med onsdag 8. juni.

Opningstidene i Det humanistiske fakultet sin ekspedisjon vert redusert midlertidig frå og med onsdag 8. juni. Måndag og torsdag er det stengt, tysdag, onsdag og fredag er det ope frå klokka 12.30 til klokka 14.00.

Treng du å kontakta studiekonsulentane?

Kontakt:

Gro Njærheim (Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedaogikk, IGIS)
Kontor A-221.
Tlf: 51833413
E-post: gro.njerheim@uis.no

Anlaug Åsnes (Institutt for barnehagelærerutdanning, IBU)
Kontor A-119
Tlf: 51833513
E-post: anlaug.asnes@uis.no

Inghild Marie Mjelva (Institutt for kultur- og språkvitenskap, IKS)
Kontor A-118
Tlf: 51832928
E-post: inghild.m.mjelva@uis.no

Audny Molnes, Klage og grunngjeving,
Tlf: 51833412
E-post: audny.molnes@uis.no


Kravskjema klage og grunngjeving kan også leggjast i den kvite postkassa utanfor ekspedisjonen.


Sist oppdatert av Maria Gilje Strand (10.06.2016)

Skriv ut artikkel print symbol
Biletet syner studentar som går mellom Hagbard Line hus og Arne Rettedals hus ved UiS.
Det humanistiske fakultet sin ekspedisjon ligg i Hagbard Line hus.