Samler vindbransjen


Shoreline, Validé, Universitetet i Stavanger og Greater Stavanger tar initiativ til å samle vindbransjen i Stavangerregionen 20. april for faglig påfyll, mingling og felles inspirasjon.

Offshore vind-industri i Norge har tøffe kår grunnet rammebetingelser som er mye dårligere her enn i andre land. Dog fins det noen entusiastiske aktører som både satser nasjonalt og internasjonalt. På Gaffel og Karaffel 20. april kl. 18–21 blir det faglig påfyll kombinert med underholdning og hyggelig middag. 

Fra UiS stiller blant annet Siri Kalvig (leder for Forskningsnettverket for miljøvennlig energi) som skal fortelle om UiS sine ambisjoner innenfor feltet. Sonja Chirico Indrebø (Vice President Strategy & Innovation) skal fortelle om Statoil sin strategi i New Energy Solution, og Søren Clemmensen fra Esbjerg Havn forteller om hvordan de har gått fra fisk via olje til å bli en internasjonal hub for offshore vind.

Lansering
Ole-Erik Endrerud holder på med en doktorgrad på UiS. Han har samtidig klart å kommersialisere forskningen sin. Han vil fortelle om Shoreline-satsningen. Shoreline er e
n online simuleringstjeneste for alle faser i et offshore vind-prosjekt. Endrerud benytter anledningen til å feire lanseringen av programvaren.

Det vil også bli mindre «pitcher» fra ander lokale vindselskaper og aktører.

Arrangementet begynner å bli fulltegnet men interesserte kan ta kontakt med Simen Malmin i Validé.  på 


Sist oppdatert av Karen Anne Okstad (14.04.2016)

Skriv ut artikkel print symbol
Vindmøller på taket av Bryne vdg.
Vindfull aften på Gaffel og Karaffel 20. april.