UiS får tre rekrutteringstillinger til lærerutdanningene


UiS får to midlertidige stillinger og en fast stilling som skal brukes til å utvikle den femårige lærerutdanningen.

Grunnskolelærerutdanningen legges om til en femårig masterutdanning fra 2017.

Regjeringen har i forbndelse med statsbudsjettet for 2016 nå fordelt i alt 51 rekrutteringsstillinger til universitetene og høyskolene. Stillingene skal styrke fagmiljøene som jobber med utvidelsen av lærerutdanningen.

–  Det er svært gledelig at Kunnskapsdepartementet har gitt 51 nye stipendiatstillinger og at 26 av disse er faste stillinger som kan bygge opp forskning i lærerutdanningene over tid. Stillingene har stor betydning for å få opp forskningskompetanse raskt, men de har også stor betydning utover det rent kvalifiserende.  Dette representerer et stort løft for utdanningsforskning, og jeg ser fram til å få tilgang til mye viktig og ny kunnskap i årene framover, sier dekan ved Det humanisitiske fakultet ved UiS og professor i pedagogikk, Elaine Munthe.  

Rekrutteringsstillinger er enten stipendiat- eller postdoktor-stillinger.

– De nye praksisnære masterutdanningene skal styrke lærernes kompetanse og deres evne til å bruke forskningsbasert kunnskap i utvikling av skolen. Det fordrer også økt kompetanse hos dem som utdanner lærerne. Disse stillingene skal styrke fagmiljøene ved universitetene og høyskolene, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen i en pressemelding.

Pressemelding fra Kunnskapsdepartementet om rekrutteringsstillingene.

Tekst: Elin Nyberg


Sist oppdatert av Elin Nyberg (17.02.2016)

Skriv ut artikkel print symbol
Dekan Elaine Munthe ved Det humanistiske fakultet ved Universitetet i Stavanger
Dekan Elaine Munthe ved Det humanistiske fakultet mener de nye stillingene er et stort løft for utdanningsforskning.