20 millioner til innovasjon


Universitetet i Stavanger og Sparebank 1 SR-bank gjør et felles løft. Nå skal antall nyskapingsideer fra forskningsmiljøene i regionen dobles fra 50 til 100 ideer per år.

Universitetet i Stavanger har tatt initiativ til å få mer trøkk i idétilfanget og nyskapingen som skjer fra forskningsmiljøene i regionen. Dette skal gi ny næringsutvikling og flere nye arbeidsplasser i en landsdel som særlig trenger det. 

Prosjektet heter Plogen, og er en femårig dugnad for nye arbeidsplasser tuftet på forskningsbasert nyskaping. Teknologioverføringsselskapet Prekubator TTO er administrator og står for gjennomføringen av prosjektet. UiS har invitert inn flere regionale partnere; foruten flere andre forskningsmiljø bidrar Sparebank 1 SR-Bank, Rogaland fylkeskommune, Stavanger kommune og Universitetsfondet. 

Sår nye arbeidsplasser
Over 23 000 oljejobber er til nå varslet kuttet som en følge av at oljeprisen er halvert. De fleste av disse jobbene er i Stavanger-regionen. Arbeidsledigheten øker også mest i denne regionen. En ekspertgruppe nedsatt av Stavanger-ordfører Christine Sagen Helgø (H) jobber på spreng for å finne de beste svarene på det store spørsmålet: Hvordan legge til rette for etablering av 10.000 nye jobber innen 2020. De skal komme med svarene sine den 27. november.  

I følge partnerne i Plogen er forskningsbasert innovasjon ett av svarene på hvordan regionen skal bøte på en voksende arbeidsledighet. 

– Plogen kommer til rett tid. Vi skal pløye vei for – ja, regelrett så nye arbeidsplasser, sier konserndirektør kommunikasjon Thor-Christian Haugland i SpareBank1 SR Bank.

Han er glad for at SR-Bank er med på laget. Marit Boyesen ved UiS er også ivrig. 

– UiS har et klart mål om å styrke forskningsbasert innovasjon og verdiskaping i regionen. Våre forskere og studenter er en stor ressurs for landsdelen. Med Plogen ønsker vi å få flere ideer opp og fram fra vårt eget miljø, påpeker Boyesen.

Til nå har om lag 18 millioner kroner kommet på plass. Målet er 20 millioner. 

I tillegg støtter Plogen seg på offentlige ordninger som Forskningsrådets FORNY2020-program, Innovasjon Norge og EU-programmet Horizon 2020.

Dobbelt så mange ideer
Prekubator TTO er et ledende teknologioverføringskontor for å få fram nye selskap som selv henter inn privat kapital til videre vekst. I løpet av en tiårs-periode har selskapet bidratt til over 500 ideer og 50 nye selskap og lisenser. 

Tanken nå er at dugnadsprosjektet Plogen skal sette ytterligere fart i dette arbeidet. 

– Vårt mål er å doble idétilfanget på kommersialiserbare forretningsideer. I tillegg ønsker vi å øke kulturen og interessen for innovasjon i forskningsmiljøene, og hjelpe fram ideene i den aller første fasen, sier Per Ramvi, initiativtaker og leder for styringsgruppa for prosjektet Plogen.

– Det er en lang vei fra idé til vellykket kommersialisering. Men forskningsbasert innovasjon har stor kraft i seg når den begynner å rulle, legger Ramvi til. 

Frikjøp av forskere
Ett av tiltakene Plogen iverksetter er å  frikjøpe forskere og dekke de første kostnadene med å verifisere ideen i en tidlig fase av idéutviklingen. 

– Vi gir forskere med en god forretningsidé muligheten til å dokumentere og se nærmere på om forskningsresultatene de har, faktisk kan anvendes. De blir derfor kjøpt fri for å bruke tid på å undersøke realismen i prosjektet og om idéen de har, virkelig er mulig å omgjøre til nye produkter og tjenester, sier Anne Cathrin Østebø. Hun er administrerende direktør for Teknologioverføringsselskapet Prekubator TTO, som står for gjennomføringen av prosjektet.

– Det er ofte de beste og travleste forskerne og studentene som har gode ideer, og da vil vi i fellesskap bidra til at de skal kunne gjøre disse første avklaringene, sier Østebø.

Plogen har midler til de første skrittene, Prekubator TTO har kompetanse på innovasjon i en tidlig fase og kan koble på ytterligere finansiering gjennom blant annet Forskningsrådets program FORNY2020.

Trekke studentene inn
Plogen vil også trekke studentene mer inn på banen når det gjelder innovasjon og nyskaping. 

– Erfaringer fra norske og internasjonale universiteter viser at studentene i stor grad kan bidra med å omskape ideer til ferdige produkter og kommersialiseringer. Her ligger det et stort uutnyttet potensial også hos oss. Derfor arbeider vi også for å få etablert en egen Studentinkubator på campus, forteller Ramvi. 

Plass til flere

Styringskomiteen for Plogen ble nylig konstituert, og rektor ved UiS, Marit Boyesen, stod for åpningen. Plogen har 5 års varighet, men styringskomiteen har allerede bedt UiS og Prekubator TTO å se på hvordan satsingen kan gjøres mer permanent.

– Dette er ikke et lukket prosjekt, det er åpning for at flere støttespillere kan delta og være med. Interesserte bidragsytere vil få plass i styringskomiteen, det er bare å ta kontakt med oss, sier Per Ramvi.

Tekst: Karen Anne Okstad

Foto: UiS/Elisabeth Tønnessen
 

FAKTA: Partnere i Plogen
Universitetet i Stavanger
Sparebank 1 SR-Bank
Universitetsfondet
Høgskolen Stord/Haugesund
NIBIO – Norsk institutt for bioøkonomi
IRIS – International Research Institute of Stavanger
Stavanger Universitetssjukehus
Prekubator TTO
Rogaland Fylkeskommune
Stavanger kommune
Nofima
Assosiert partner Norges forskningsråd v/FORNY2020

FAKTA: Prekubator TTO
Prekubator er et teknologioverføringskontor (Technology Transfer Office) som arbeider sammen med offentlige forsknings- og kunnskapsmiljø for å utvikle ideer til nye produkter og tjenester. Prekubator forvalter ny teknologi og metode og flere innovasjonsprogram, samt etablerer og utvikler start-ups. Eid av Universitetet i Stavanger, Stavanger Universitetssjukehus, IRIS, Ipark og Nofima. Prekubator har 10 ansatte og en omsetning på 15 millioner kroner. 
 

 


Sist oppdatert av Karen Anne Okstad (20.10.2015)

Skriv ut artikkel print symbol
Foto av Marit Boyesen og Per-Christian Haugland.
DUGNADSGLEDE: Marit Boyesen ved UiS og Per-Christian Haugland ved Sparebank 1 SR-Bank går sammen om å støtte opp om forskere med gode ideer. Med Plogen skal UiS og Sparebank 1 SR-Bank sammen med andre bidragsytere få fart på forskningsbasert omstilling og næringsutvikling i regionen. Foto: UiS/Elisabeth Tønnessen
Nyttige lenker

Nyttige lenker finner du på intranettet på denne sida

Du kan også legge til dine egen snarveier på intranettet fra forsida - sjekk "Mine lenker" øverst til venstre på forsida til intra.uis.no