H2020: Mobilitet og internasjonalisering – muligheter for karriereutvikling


Universitetet i Stavanger og Norges forskningsråd inviterer til et informasjonsmøte om karriereutvikling, mobilitet og internasjonalisering, med særlig vekt på mulighetene innen Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA). Rektor kommer, kommer du? Husk påmelding innen 27. oktober!

Møtet retter seg både mot unge forskere som vil reise ut med et individuelt stipend, men også mot veiledere og forskningsledere som ønsker å rekruttere gode forskere til Norge for et tidsbegrenset forskningsopphold via IF eller søke om ITN. MSCA er også åpne for forskningsintensive bedrifter.

Vi vil ta for oss Individual Fellowships (IF), Innovative Training Networks (ITN) og Research and Innovation Staff Exchange (RISE). For mer info, se MSCA sine nettsider.

 

  • Individual Fellowships har neste utlysning 14. september 2016. Vi anbefaler å begynne forberedelsene tidlig for å få en god søknad, fordi her er det en forsker som skal være mobil over landegrensene som skal søke sammen med en vertsinstitusjon. Denne ordningen er åpen for alle med doktorgrad. En tilsvarende norsk ordning som er begrenset til unge forskere er FRIPRO mobilitet som har neste frist i mai 2016.

  • MSCA Research and Innovation Staff Exchange (RISE) er en mulighet for samarbeid over landegrenser og mellom akademia og industri ved å utveksle personell. COST er en annen ordning uavhengig av MSCA som finansierer nettverksaktiviteter.

  • MSCA Innovative Training Networks (ITN) har frist i januar 2016, sannsynligvis 12. januar. ITN er nettverk for strukturert forskerutdanning av yngre forskere som ikke har doktorgrad og mindre enn 4 års forskererfaring. Midlene fra ITN er til lønnskostnader for phd-kandidatene. Dessuten vil man få midler til nettverksdrift, sommerskoler, workshops og lignende.

Oppdatert program 131015 (PDF-144.9 KB)        
Påmelding innen 27. oktober.

Rom: KE D-301 (kart)
Kontaktperson: Berit Sundby Avset og Per Magnus Kommandantvold (NFR), Karelle Gilbert-Soni (UiS)


Sist oppdatert av Karen Anne Okstad (26.10.2015)

Skriv ut artikkel print symbol
Nyttige lenker

Nyttige lenker finner du på intranettet på denne sida

Du kan også legge til dine egen snarveier på intranettet fra forsida - sjekk "Mine lenker" øverst til venstre på forsida til intra.uis.no