ePhorte – ny versjon


Ny opplærings- og testversjon av ePhorte ble lagt inn 16. april 2008. Kursing i ny ePhorte ble avholdt 21. april 2008.

Det var god deltakelse på kurset som denne gang ble holdt av Bjørn Michelsen fra ErgoGroup. Flere kurs vil bli satt opp senere av .

Det er dessverre oppdaget noen kritiske feil i ny versjon. Dette gjør at vi har valgt å avvente til utbedring av feilene er foretatt før vi går over til ny versjon.

Ellers jobbes det med å få Feide pålogging for ePhorte. Mer info om dette vil komme senere.

Mer informasjon:
ePhorte - veien videre

Sist oppdatert av (28.04.2008)

Skriv ut artikkel print symbol