Les kronikkene av rektorpar-kandidatene


Fra 27. oktober til 2. november er det rektorvalg på Universitetet i Stavanger. To rektorpar-kandidater stiller til valg. Les deres kronikker i Stavanger Aftenblad.

Parene som stiller til valg som ny rektor og prorektor ved Universitetet i Stavangerer er Marit Boyesen/Dag Husebø og Einar Marnburg/Gro Johnsen.

Stiller til gjenvalg
Marit Boyesen er rektor ved Universitetet i Stavanger i dag. Før hun ble valgt som rektor i 2011, var hun dekan ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet.

Hun stiller nå til gjenvalg, denne gang med førsteamanuensis Dag Husebø ved Det humanistiske fakultet som prorektor.

Boyesen og Husebø har skrevet en kronikk om hvilken rolle universitetet skal ha i den omstillingen regionen står overfor; fra en økonomi dominert av petroleumsnæringen til en økonomi som støtter seg mer på forskningsbasert innovasjon. Les kronikken: «Universitetets rolle i omstillingen». 

Les også Boyesen/Husebøs valgprogram.

Utfordrer
Einar Marnburg er dekan ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet.

Han stiller til valg med Gro Johnsen som prorektor. Johnsen er leder for Institutt for matematikk og naturvitenskap ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet. 

Som utfordrere til det sittende rektorat ønsker de en aktiv utvikling for at Universitetet i Stavanger skal bli et høyt aktet nasjonalt og internasjonalt universitet. Les kronikken: «Regionen skal få et enda bedre universitet».

Les også Marnburg/Johnsens valgprogram.

Gå inn på UiS sitt åpne debattforum for flere meningsytringer knyttet til rektorvalget. 


Sist oppdatert av Karen Anne Okstad (13.10.2015)

Skriv ut artikkel print symbol