Kurs og seminarer fra Internasjonalt kontor høsten 2015


Internasjonalt kontor inviterer til en kurs- og seminarrekke høsten 2015 for å legge til rette før økt deltakelse i Erasmus+ ved UiS.

Departementet ønsker sterkere norsk deltakelse i EUs utdanningsprogram og vår egen strategi legger vekt på internasjonalt samarbeid på europeisk nivå.I Statsbudsjettet for 2016 foreslås insentiver knyttet til styrkning av mobilitet for studenter og ansatte, samt uttelling for også utdanningsprosjekter på lik linje med forskningsprosjekter.

Med denne bakgrunn inviterer Internasjonalt kontor i høst til kurs og seminarer om Erasmus+ mobilitet og partnerskap for å øke interessen for å søke midler fra Erasmus+. Lær mer om ansattmobilitet og global mobilitet, prosjektformer som strategiske partnerskap, kunnskapsallianser og kapasitetsbygging, og felles gradssamarbeid.


Sist oppdatert av Trym Holbek (12.10.2015)

Skriv ut artikkel print symbol
Erasmus pluss logo EU flagg
Nyttige lenker

Nyttige lenker finner du på intranettet på denne sida

Du kan også legge til dine egen snarveier på intranettet fra forsida - sjekk "Mine lenker" øverst til venstre på forsida til intra.uis.no