Studiebarometeret 2015


På vegne av Kunnskapsdepartementet (KD) gjennomfører NOKUT en studentundersøkelse bland samtlige 2. og 5. års studenter i landet. Undersøkelsen omfatter 1 800 bachelor- og mastergradsstudier med 60 000 studenter på 58 utdanningsinstitusjoner. Undersøkelsen heter Studiebarometeret, og måler studentenes opplevelse av studiekvalitet ved studieprogrammet studentene går på. Undersøkelsen starter 13. oktober og det er viktig at ansatte ved UiS bidrar til høy studentoppslutning.

Norsk studentorganisasjon (NSO) fremholder Studiebarometeret som studentenes viktigste talerør for å gi uttrykk for opplevd studiekvalitet ved studieprogrammet studentene går på. NSO anmoder derfor studentene om å bruke denne anledningen til å gi institusjonene og sentrale myndigheter tilbakemelding om hvordan de opplever studiekvaliteten ved programmet de deltar på.

Likevel har UiS hatt utfordringen med å engasjere våre studenter til å delta. I 2013 oppnådde UiS en svarprosent på 17 (gjennomsnitt på landsbasis 32%), som var desidert lavest oppslutning blant samtlige utdanningsinstitusjoner i Norge. I 2014 var svarprosenten 32 (gjennomsnitt på landsbasis 42%), en vesentlig økning i forhold til året før. Men samtidig økte studentenes deltakelse i undersøkelsen på landsbasis, slik at UiS fortsatt har lav studentoppslutning sammenliknet med de andre utdanningsinstitusjonene.

For å øke deltakelsen blant studentene vedtok rektormøtet 7. september at det skal settes av tid i undervisningen slik at studentene kan svare på undersøkelsen. Rektormøtet ber om at studieledere/programansvarlige tar ansvar for å koordinere det slik at alle studentene får anledning til å delta i undersøkelsen i undervisningen. Rektormøtet ønsker at det settes av tid i undervisningen den første uken skjemaet sendes ut, altså i uke 42. 

Studentene mottar invitasjon fra NOKUT på sin private e-post om å delta i Studiebarometeret tirsdag 13. oktober. Undersøkelsen skal besvares elektronisk på pc, mac, nettbrett eller telefon. Torsdag 15. oktober mottar de en påminning per sms.  Studentene vil motta purringer fra NOKUT frem til undersøkelsen avsluttes 4. november. Alle studenter som deltar er med i trekningen av 10 premier av kr 5000,- som deles ut av NOKUT. I tillegg er studenter ved det fakultetet som oppnår høyest svarprosent med i trekkingen av 5 gavekort på 500kr.

 

 


Sist oppdatert av Kjell Kristoffer Stokke (06.10.2015)

Skriv ut artikkel print symbol