Seminar om barrierer for kjønnsbalanse i akademia


Fredag 16. oktober inviterer Nettverk for kjønnsforskning til fagseminar om barrierer for kjønnsbalanse i akademia. Seminaret markerer oppstarten på Nettverkets nye studie av kjønnsbalanse ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet. Studien skal avdekke barrierer og drivkrefter for kjønnsbalanse i vitenskapelige stillinger, og bistå utforming og implementering av tiltak for å bedre denne balansen.

Tid: Fredag 16. oktober 10:00-12:30

Sted: Møterom 377 i Elise Ottesen-Jensens hus.

Program for seminaret:

10.00-10.30: Velkommen og presentasjon av studien. Ingvil Hellstrand, daglig leder i Nettverk for kjønnsforskning, og Maria Dockweiler, stipendiat i Nettverk for kjønnsforskning, presenterer studien av utfordringer for kjønnsbalanse ved TN-fakultetet

10.30-11.00: Kjønn, tid og karriere i akademia. Innlegg av Cathrine Egeland, forskningssjef, Senter for velferds- og arbeidslivssforskning, Arbeidsforskningsinstituttet (AFI)

11.00-11.15: Spørsmål og diskusjon

11.15-11.30: PAUSE

11.30-12.00: Forskning og kjønn i STEM-fagene. Innlegg av Agnete Vabø, forsker 1 ved Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU)

12.00-12.15: Spørsmål og diskusjon

12.15-12.30: Oppsummering og avslutning

 

Seminaret er åpent for alle interesserte - velkommen!

For påmelding, send e-post til kjonnsforskning@uis.no

Arrangør: Nettverk for kjønnsforskning.

Nettverkets studie er en del av UiS sitt BALANSE-prosjekt "Kvinner til topps - UiS i bevegelse og balanse"


Sist oppdatert av Siri Jeanette Pedersen (06.10.2015)

Skriv ut artikkel print symbol