Nanoteknologi – muligheter og trusler


Vitenskapsakademiet i Stavanger og Norges tekniske vitenskapsakademi (NTVA) inviterer til åpent seminar om temaet "Nanoteknologi – muligheter og trusler" onsdag 21. oktober kl 18.00 i Arkeologisk museum, Peter Klows gt. 30.

Aase Hundere, spesialrådgiver ved Norges forskningsråd vil snakke om "Nanoteknologi – nye anvendelser og muligheter". Norges forskningsråd har hatt en sammenhengende satsing på nanoteknologi og nye materialer siden 2002 og i foredraget vil det bli vist eksempler på resultater fra de mange forsknings- og innovasjonsprosjektene som er blitt finansiert i denne perioden. 

Norsk forskning på nanoteknologi har i løpet av de senere årene fått et betydelig økt omfang både i volum og i forhold til anvendelsesområder.  Videre er det nå et gryende nytt næringsliv basert på nanoteknologi og flere etablerte bedrifter i tradisjonelle næringer anvender nanoteknologi bl.a. for å forbedre sine produkter og prosesser. Med økt fokus verdiskaping og innovasjon er det viktig at teknologiutvikling må bygge på ansvarlighet i veivalg og prioriteringer også underveis i forsknings- og utviklingsløpet.

Claire Coutriser, forsker ved Bioforsk Ås, vil foredra over temaet "Nanoteknologi – Trusler for helse og miljø". Mye kunnskap finnes om nanomaterialers effekter på helse og miljø. I løpet av ti år er vi gått fra et knapt til et overveldende antall artikler om temaet. Hva er da de hovedlinjene? Kan man endelig svare på hvor nanomaterialer blir av når produkter som inneholder dem har gjort sitt og kastes og hva slags trusler de utgjør for mennesker og miljø?

På samme måte som nanomaterialer ikke ble skapt like, er fare- og eksponeringsnivåer knyttet til nanomaterialer ulike, og spenner fra trygge til bekymringsfulle. Gjennom noen eksempler tar foredraget for seg giftighet, eksponering og risiko, og vil forhåpentligvis gi deg en bedre forståelse for de mange faktorer som påvirker nanomaterialenes risikoprofil.


Sist oppdatert av Siri Jeanette Pedersen (06.10.2015)

Skriv ut artikkel print symbol
Aase Hundere, spesialrådgiver Norges forskningsråd
Aase Hundere, spesialrådgiver Norges forskningsråd.
Claire Coutriser, forsker ved Bioforsk Ås.
Claire Coutriser, forsker ved Bioforsk Ås.
Nyttige lenker

Nyttige lenker finner du på intranettet på denne sida

Du kan også legge til dine egen snarveier på intranettet fra forsida - sjekk "Mine lenker" øverst til venstre på forsida til intra.uis.no