Til våre Mac OSX-brukere/To our Mac OSX users:


30. September ble Mac OS X 10.11 «El Capitan» sluppet av Apple. Det er i denne utgaven funnet noen feil som vil ha betydning for våre brukere, og vi vil ikke anbefale å gjennomføre oppgraderingen på det nåværende tidspunkt. Maskiner som er innmeldt i vårt domene skal ikke oppdateres før ny informasjon foreligger. Dersom maskiner blir oppgradert før ny informasjon er kommet fra IT-Avdelingen kan vi ikke garantere at alle tjenester fungerer som tidligere. Ta kontakt med it-hjelp@uis.no for avklaringer eller informasjon.

On the 30th of September Apple released Mac OSX 10.11 «El Capitan». In this version of OSX some errors still exist which will affect our users, and we recommend you to wait with this upgrade until new information has been published from the IT Department. Computers which have been enrolled in our domain should not be upgraded until new information has been published. If computers are upgraded before new information has been released from the IT Department, we cannot guarantee that all services will function as intended. Please contact it-hjelp@uis.no for questions or information.


Sist oppdatert av Wenche Øvrebø (02.10.2015)

Skriv ut artikkel print symbol