Forskerforum - Likenes mysterier


Maiken Ueland fra Stavanger er stipendiat i Sydney, Australia, på temaet Forensic taphonomy. Torsdag 8. oktober blir det forskerforum på Arkeologisk museum hvor Ueland hvor hun forteller om forskningen sin som går ut på å rekonstruere historien til et fossil fra tiden det døde, til det ble funnet.

Forensic taphonomy fokuserer på å rekonstruere historien til et fossil fra tiden det døde, til det ble funnet. Det er et bredt området som analyserer nedbrytelses proseessene i kroppen, effekten av transport etter død, begravelse og andre kjemiske, biologikse og fysiske aktiviteter som påvirker kadaverene. I motsetning til paleontologi som omfatter funn som er hundre til tusen år gamle, konsentrerer forensic taphonomy seg om lik som blir oppdaget innen dager, måneder og år.

Hovedmålene er å finne svar på de store spørsmålene; hvor, når og hvem.  Flere prosjekter som handler om nettopp dette vil bli presentert, og disse vil vise hvorfor utvklingen av Australia’s første “body farm” som åpner tidlig neste år var viktig. 

Dette er ett tema som også er viktig innenfor arkeologi, og som har dærlig relevans for ett av programområdende for forskning ved museet; BEVARES. 

Kom på forskerforum i auditoriet på Arkeologisk museum 8. oktober kl. 13, og hør Maiken Ueland fortelle om sin forskning og prosjektene hun er involvert i. 


Sist oppdatert av Ragnhild Nordahl Næss (02.10.2015)

Skriv ut artikkel print symbol