Ryen blir instituttleder ved IDE


Styret har i dag ansatt Tom Ryen i åremålsstilling som instituttleder ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for data- og elektroteknikk fra 1.1.2016 t.o.m. 31.12.2019.

Ryen er i dag fast ansatt som førsteamanuensis i datateknikk ved instituttet.

I 2005 fullførte han doktorgraden i teleteknikk ved NTNU/HiS. Han har sivilingeniørutdanning i signalbehandling fra universitetet (da HiS) og ingeniørutdanning i teleteknikk fra Oslo ingeniørhøgskole.

Ryen begynte som stipendiat i informasjonsteknologi ved instituttet i 1999. Etter stipendiatperioden ble han ansatt i kvalifiseringsstilling som førsteamanuensis i datateknikk, en stilling han ble tilbudt fast i 2005. Han har også erfaring som forsker ved SINTEF Petroleumsforskning og elektroingeniør ved Norsk Elektro Optikk.


Sist oppdatert av May Merete Tjessem Opdal (01.10.2015)

Skriv ut artikkel print symbol