Tikkanen blir senterleder ved Læringsmiljøsenteret


Tarja Tikkanen er ansatt i åremålsstilling som senterleder ved Det humanistiske fakultet, Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning, fra 1. januar 2016.

Tikkanen er for tiden ansatt som professor i pedagogikk ved Høgskolen Stord/Haugesund (HSH).

Før hun begynte i vitenskapelig stilling ved HSH var hun i flere år forskningsleder og seniorforsker innenfor ledelse, organisasjon og kompetanseutvikling ved IRIS/RF. Hun har også ivaretatt deltidsstillinger ved UiS som førsteamanuensis i spesialpedagogikk ved Lesesenteret og seniorrådgiver ved UiS EVU.

Tikkanen har også erfaring som gjesteforsker ved Queensland University of Technology, forsker ved VOX Norwegian Institute for Adult Education samt ulike undervisnings- og forskerstillinger ved University of Jyväskylä. I tillegg har hun flere års erfaring som lærer i voksenopplæringen og førskolelærer i Finland.

I tillegg til sin hovedstilling har hun vært konsulent/administrerende direktør i LeaP Consultation.


Sist oppdatert av Marit Oddvarsdotter Øvregård (02.10.2015)

Skriv ut artikkel print symbol