Bjørn Myhre er død


Mandag 28. september fikk vi den triste meldingen om at Bjørn Myhre er død etter lengre tids sykdom. Han ble 77 år. Bjørn Myhre var direktør ved AmS fra 1993 til 1999.

Bjørn Myhre var født i Time. Etter magistergraden (1964) ved UiB var han ansatt som konservator ved Stavanger Museum (1965-68), førstekonservator ved Historisk museum i Bergen (1968-85), professor i arkeologi ved UiO (1985-93) før han ble direktør ved Arkeologisk museum i Stavanger. Han var ansatt som direktør til 1998 og deretter tilknyttet museet som seniorforsker.

Bjørn Myhre var en sentral arkeolog i utformingen av nyere norsk arkeologi.

I den tiden han var ansatt ved arkeologisk avdeling ved Stavanger Museum arbeidet han blant annet med de arkeologiske undersøkelsene og oppbygningen av det rekonstruerte gårdsanlegget på Ullandhaug, Jernaldergarden. Dette er det første gårdsanlegget som ble gjenoppbygd (rekonstruert) på det opprinnelige stedet for folkevandringsgården.

Bjørn Myhre var gift med vår kollega ved UiS, arkeolog Lise Nordenborg Myhre. Våre tanker går i dag til henne og den øvrige familien. 


Sist oppdatert av Ragnhild Nordahl Næss (29.09.2015)

Skriv ut artikkel print symbol