Redusert bemanning \ reduced capacity at IT-servicedesk


IT-Servicedesk vil i perioden fra kl. 10:00 på Onsdag 30.09 til 12:30 på Torsdag 01.10 ha noe redusert bemanning. Det medfører at enkelte av våre tjenester kan få lenger behandlingstid. Det kan også føre til kø på telefonhenvendelser til 51833000. Innkomne saker vil bli behandlet fortløpende i etterkant.

IT-Servicedesk will operate with reduced capacity between Wednesday 30.09 at 10:00, and Thursday 01.10 at 12:30. This may lead to longer response times or telephone queue at 51833000. Incoming cases are treated consecutively afterwards.


Sist oppdatert av Wenche Øvrebø (28.09.2015)

Skriv ut artikkel print symbol