Omsorgsrelasjoner i sykepleie i Tanzania


Bodil Bø Våga ved Institutt for helsefag disputerer fredag 2. oktober 2015 ved Universitetet i Bergen. Våga forsvarer sin avhandling om omsorgsrelasjoner i sykepleie i Tanzania.

Sykepleieutøvelse i Tanzania og i Afrika generelt har blitt kritisert for å være preget av dårlig pasientbehandling. Forklaringer har vært knyttet til stort arbeidspress og manglende ressurser. Målet for Vågas studie var å utforske den lokale konstruksjonen av sykepleieomsorg gjennom intervju og observasjon av samhandlingen mellom sykepleiere og HIV-positive kvinner innenfor program for forebygging av mor-barn smitte gjennom svangerskap og amming.

Avhandlingen har fått tittelen: «Scrutinizing care in nursing practice. An ethnographic study of nurse-mother interaction in programmes to prevent HIV transmission from mother to child in Tanzania».

Les mer på UiB sine nettsider.

 


Sist oppdatert av Benedicte Pentz (28.09.2015)

Skriv ut artikkel print symbol