Prosjektmidler fra Norgesuniversitetet


Norgesuniversitetet lyser i år ut 12,5 millioner i prosjektmidler for prosjekter med oppstart i 2016 med varighet i inntil to år. Søknadsrutinen er ny av året; kun én prosjektsøknad, det vil si ingen kvalifiseringsrunde. Søknadsfristen er 15. oktober.

Norgesuniversitetet (NUV) har frist for søknader om prosjektstøtte 15. oktober. Det kan søkes om støtte til prosjekter innenfor to satsingsområder:

  • Aktiv læring
  • Digitale læringsfomer for arbeidslivet

Søknadsskjema og vilkår er tilgjengelige på NUV sine nettsider:

https://www.norgesuniversitetet.no/prosjekter

Søknader fra UiS skal prioriteres av sentral ledelse, og tittel på søknadene skal sendes til NETTOP-UIS ved underdirektør Atle Løkken (atle.lokken@uis.no) innen mandag 5. oktober. Søknadstitlene skal inngå i brev sendt fra UiS sentralt til NUV, og søknader som ikke inngår i dette brevet vil ikke bli akseptert av NUV.

Prosjektleder for en søknad er selv ansvarlig for at søknaden blir innlevert via NUV sin nettside, innen fristen 15. oktober.

Eventuelle spørsmål angående prosjektsøknader til NUV kan rettes til underdirektør Atle Løkken.


Sist oppdatert av Helene Gram (24.09.2015)

Skriv ut artikkel print symbol