Sikkerhetsmåneden 2015 - Presentasjoner


Den 12. oktober holder administrerende direktør i NorSIS (Norsk Senter for Informasjonssikring), Roger Johnsen, foredrag om "Hvordan berører data-kriminalitet og nett-krenkelser oss og hva bør vi gjøre for å beskytte oss". Foredraget er åpent for både studenter og ansatte ved UiS.

TEMA: Hvordan berører data-kriminalitet og nett-krenkelser oss og hva bør vi gjøre for å beskytte oss?

Foredragsholder:           Roger Johnsen, adm. direktør i NorSIS,
Dato:                              Mandag 12. oktober (Endret)
Tid:                                 Kl. 10:00 - 10:45 (Endret)
Sted:                               Arne Rettedals hus, rom G-001

Om temaet
Internett er en selvfølgelig og viktig arena for oss alle. Vi holder kontakt med våre venner, handler reiser og varer, ser på TV og hører musikk, sjekker nyhetene, gjør jobben vår og studerer. Alt gjør vi på nett. Internasjonale studier viser at nettet bidrar til økt verdiskaping og bedre velferd. Men kriminelle har også oppdaget mulighetene internett gir.

Kriminalstatistikken viser at mens den vanlige kriminaliteten har blitt mindre, så øker datakriminali­teten. Hvert år utsettes flere ti-tusener mennesker i Norge for ID-tyveri, datingsvindel, informasjons­tyveri, data hærverk og krenkelser på nett.

Norske universiteter og høyteknologibedrifter utsettes i tillegg for svært avansert cyberspionasje. Hva kan du gjøre for å beskytte både deg selv, arbeidsplassen din og studiestedet ditt? Jeg skal prøve å informere om hva som skjer i det skjulte på nettet og gi noen råd om hva hver enkelt kan gjøre.

 

TEMA: Nyttig opplæring i hvordan du ivaretar informasjonssikkerheten

Foredragsholder:           Jon Bjelland, instruktør/rådgiver UiS-IKT,
Dato:                               Tirsdag 13. oktober
Tid:                                  Kl. 09:15-10:30
Sted:                               Kjell Arholms hus, rom 051 

 

Om opplæringen
De ansatte er en viktig ressurs for å sikre god informasjonssikkerhet i virksomheten. I mange tilfeller er det bare bevisste medarbeidere som kan hindre virusangrep, sensitiv informasjon på avveier eller at forretningshemmeligheter havner på Facebook. Det er viktig å sørge for opplæring av ansatte slik at de skal kunne vite hva som er viktige sikkerhetstiltak og kunne bidra til god sikkerhet i bedriften.

Opplæringen fokuserer på følgende temaer:

  • Hva er informasjonssikkerhet?
  • Passord
  • Mobil- og nettbrettsikkerhet
  • E-post og nettsvindel
  • Sosiale medier
  • Trådløse nettverk

Sist oppdatert av Jon Bjelland (09.10.2015)

Skriv ut artikkel print symbol