Problemer med scannede vedlegg til reiser i SAP-portalen


Etter siste oppdatering av SAP-portalen har vi fått en «treg» SAP-portal. DFØ jobber med å løse dette. Ansatte vil derfor oppleve problemer med å laste inn scannede vedlegg til reiseregning.

Det anbefales å gå på "Mine utestående reiser" hvor det er en egen kolonne for vedlegg, der den ansatte kan laste inn vedleggene til reisen. Sekundært anbefales at de ansatte sender vedleggene sine på epost til lonn@uis.no inntil problemene med portalen er løst.

Dette er en midlertidig løsning, ny beskjed vil bli gitt når problemet er løst.

Som en følge av problemene vil også 1. godkjenning av reiser ved AØV ta noe lengre tid. Vi ber om forståelse for at dette kan medføre forsinkelser i forhold til utbetaling.

Lønningskontoret - AØV


Sist oppdatert av Åse Ormøy (23.09.2015)

Skriv ut artikkel print symbol