Seminar om fremragende utdanning


4. og 5. november ønsker NOKUT deltakere fra sektoren hjertelig velkommen til spennende foredrag og samtaler rundt temaet fremragende utdanning. Påmeldingsfrist: 1. oktober

Med bakgrunn i SFU-ordningen (Sentre for fremragende utdanning) og NOKUTs eget kvalitetsarbeid spør NOKUT om:

Hva er fremragende utdanning? Hvordan stimulere til fremragende utdanning?

Blant foredragsholderne finner vi både nasjonale og internasjonale bidragsytere:

  • Professor Marca Wolfensberger (Nederland)
  • Professor Paul Trowler (UK)
  • Representanter fra alle SFU-ene deler eksempler og erfaringer fra arbeidet sitt

Mer om seminaret.


Sist oppdatert av Bjarte Hoem (18.09.2015)

Skriv ut artikkel print symbol