Opprykk til professor


Hirpa G. Lemu er tildelt personlig opptrykk til professor i maskinteknikk, innenfor fagområdet maskinkonstruksjon.

Hirpa G. Lemu er tildelt personlig opptrykk til professor i maskinteknikk, innenfor fagområdet maskinkonstruksjon ved Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi (UiS) fra 26. mars 2015.

Lemu tok sin doktorgrad ved Institutt for produksjons- og kvalitetsteknikk (NTNU) i 2002, og avhandlingen fokuserte på dataassistert maskinkonstruksjon og produksjon. Samme år ble Lemu ansatt som førsteamanuensis i maskinkonstruksjon ved daværende Høgskolen i Stavanger. 

Lemu har publisert en rekke vitenskapelige arbeider innenfor modulering, simulering og analyse av maskintekniske systemer. Han har initiert flere forsknings- og samarbeidsprosjekter sammen med partnerne i det internasjonale nettverket han har bygd opp i Canada, Europa og USA, til stor nytte for de studentene som har villet ta en del av studiet sitt i utlandet.  

Hirpa G. Lemu trives godt med problembasert undervisning. Han er drivkraften bak de to studentteamene ION Racing og UiS Subsea som han initierte for å stimulere problembasert læring, innovasjon og teamarbeid.

Gjennom en konkurranseinnstilt læring vil prosjektene skape et spennende læringsmiljø for studentene både faglig, pedagogisk og sosialt, som vil styrke interessen for ingeniørstudiene ved UiS. Begge prosjektene er tverrfaglige og engasjerer studenter fra ulike programmer og årskull.


Sist oppdatert av Marit Oddvarsdotter Øvregård (22.09.2015)

Skriv ut artikkel print symbol
Bilde av Hirpa G. Lemu
Professor Hirpa G. Lemu
Nyttige lenker

Nyttige lenker finner du på intranettet på denne sida

Du kan også legge til dine egen snarveier på intranettet fra forsida - sjekk "Mine lenker" øverst til venstre på forsida til intra.uis.no