Nye nasjonale regler for ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger


Som et ledd i arbeidet med å øke kvaliteten innenfor høyere utdanning og forskning har Kunnskapsdepartementet fastsatt endringer i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger. Endringene gjelder fra 15. september 2015.

To separate karriereveier
Som følge av forskriftsendring blir det to separate karriereveier fra universitetslektor; førsteamanuensis-professor og førstelektor-dosent. Ansatte vil ikke kunne søke overgang fra en karrierevei til en annen.

Universitetet har i stillingsstruktur for undervisnings- og forskerstillinger fastsatt at det ut fra grunnprinsippet om forskningsbasert undervisning som hovedregel skal foretas ansettelse i kombinerte stillinger og at faste stillinger skal kunngjøres for professor eller førsteamanuensis, avhengig av kompetansebehov. Førstelektor og dosent er først og fremst en opprykkstilling for ansatte som er har et særlig ansvar for planlegging og gjennomføring av undervisning, utviklingsarbeid og tilrettelegging av erfaringsutveksling, med forankring i profesjon eller yrke.

Institusjonelle krav til de enkelte stillingstyper
Universitetet kan fastsette generelle stillingskrav til de enkelte stillingstypene utover forskriftens minimumskrav.

UiS har i retningslinjer for sakkyndig vurdering av søkere til professorstillinger gitt utfyllende kriterier til forskriftens minimumskrav for ansettelse som professor. Som følge av forskriftsendring vil det bli tatt initiativ til en revidering av retningslinjene og en vurdering av behovet for generelle krav til de øvrige stillingstypene.

Sakkyndig vurdering ved kvalifikasjonsopprykk
Fra forskriftsendring kan kvalifikasjonsopprykk bare gis på bakgrunn av enstemmig kompetanseerklæring fra sakkyndig komite oppnevnt av UiS. Det vil si at en fra 15. september ikke vil kunne søke opprykk på bakgrunn av kompetanseerklæring fra annen institusjon.

Universitetet kan bestemme at erklæring fra annen institusjon kan legges til grunn ved kvalifikasjonsopprykk. Dette vil bli vurdert og behandlet institusjonelt.

Krav om fast ansettelse for kvalifikasjonsopprykk
For å kunne søke opprykk til professor eller dosent må en være fast ansatt i minimum 50% stilling. Dette kravet vil fra forskriftsendring også gjelde ved søknad om opprykk til førstelektor eller førsteamanuensis.

Ovenfornevnte er de mest sentrale endringene i forskriften. Forskrift om endring i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger er tilgjengelig på Lovdata.

Ta gjerne kontakt med senior HR-rådgiver May Merete Tjessem Opdal i HR-avdelingen, tlf 51 83 30 11, dersom du har spørsmål om forskriftsendringene.


Sist oppdatert av May Merete Tjessem Opdal (18.09.2015)

Skriv ut artikkel print symbol
Nyttige lenker

Nyttige lenker finner du på intranettet på denne sida

Du kan også legge til dine egen snarveier på intranettet fra forsida - sjekk "Mine lenker" øverst til venstre på forsida til intra.uis.no