Fulbrightstipend for norske statsborgere til USA 2016-17


U.S. Norway Fulbright Foundation minner om søknadsfristen for Fulbrightstipend til USA for skoleåret 2016-17: 1 oktober, 2015. Ca. 50 stipender tilbys i alle fagfelt på Master, PhD, post-doc og seniorforsker nivå. Stipendbeløpene varierer fra NOK 75.000 til NOK 150.000.

Informasjon om Fulbrightstipender for norske studenter

Informasjon om Fulbrightstipend for norske forskere

1. oktober er også søknadsfrist for Fulbright Distinguished Arctic Chair Award for 2016-17

U.S.-Norway Fulbright Foundation gjør også oppmerksom på Fulbright Specialists program, som formidler besøk av amerikanske spesialister til norske vertsinsitusjoner for kortere gjesteopphold (2-6 uker) Søknadsfrist er rullerende.

Informasjon om Fulbright Specialists

Ansatte oppfordres til å informere sine studenter og selv å søke Fulbrightstipend til USA 2016-17.

Oversikt over årets norske stipendiater som tar fatt på sine studier/forskningsprosjekter i USA i løpet av høsten 2015 og våren 2016 (pdf)


Sist oppdatert av Eilin Sandsmark (09.09.2015)

Skriv ut artikkel print symbol