Ny professor i helserett


Kvinner på 70-tallet, sosialklienter på 90-tallet og dagens papirløse har alle hatt en rettighetsforkjemper i Alice Kjellevold. Nå har hun fått personlig opprykk til professor i helserett.

Det faglige engasjementet for sosiale rettigheter går som en rød tråd gjennom karrieren hennes. Under jusstudiene i Oslo på 1970-tallet var Alice Kjellevold aktiv i Juss-Buss, et rettshjelptiltak drevet av jusstudentene ved Universitetet i Oslo. Hun var med å starte opp og lede et eget rettstilbud til kvinner. Hun var også med på å bygge opp kvinnerett som et eget spesialfag ved UiO.

Aktuell i tiden var hun også da hun tok doktorgraden i 1995 med avhandlingen Sosialhjelp på vilkår. I den gryende debatten om å stille krav til sosialklienter klargjorde hun klientenes rettssikkerhet.

De siste årene er det pårørende og papirløse som har fått kjenne 64-åringens engasjement for sosiale rettigheter.

Alice Kjellevold er født i Bergen. Hun har vært i høgskole- og universitetsmiljøet i Stavanger siden 1988, da hun ble ansatt ved Sosialhøgskolen som høgskolelektor. Siden ble hun førsteamanuensis ved Institutt for helsefag ved UiS, før hun nå rykket opp til professor. Kjellevold var også en av ildsjelene som jobbet fram et bachelorstudium i rettsvitenskap ved UiS i 2011.

Kjellevold har vært opptatt av å få mer sosialrett og helserett inn i undervisningen i helse- og sosialfagutdannelsene. UiS tilbyr i dag ti studiepoeng helserett for masterstudentene i helsevitenskap. Helserett inngår også i alle tre årene i bachelorstudiet i sykepleie.


Sist oppdatert av Benedicte Pentz (08.09.2015)

Skriv ut artikkel print symbol
Alice Kjellevold
Alice Kjellevold er første professor i helserett ved UiS.
Nyttige lenker

Nyttige lenker finner du på intranettet på denne sida

Du kan også legge til dine egen snarveier på intranettet fra forsida - sjekk "Mine lenker" øverst til venstre på forsida til intra.uis.no