Foreslå kandidater til Innovasjonsprisen!


Det er ansatte eller fagmiljø ved UiS og IRIS som kan nomineres. Forslag på kandidater til SR-banks Innovasjonspris må sendes inn senest innen 30. september 2015.

Formålet med prisen er å stimulere til forskningsbasert nyskaping og kommersialisering av forskningsresultater ved UiS og IRIS.

Selve prisen er et stipend på 50 000 kroner gitt av Sparebank 1, SR-Bank.Ofentliggjøring av vinner(e) og utdeling av prisen vil i år skje på universitetets årsfest den 29. oktober.

Hovedkriteriene for prisen er forskningsbasert nyskaping og kommersialisering av forskningsresultater. Forskningsideer, prosjekter, publikasjoner, patentering, selskapsdannelse og tredjepartsfinansiering står sentralt i vurderingen og tar utgangspunkt for aktiviteter i 2014 som har bidratt til vesentlige løft og/eller et gjennombrudd i kommersialiseringsprosessen.

Alle ansatte og organisatoriske enheter ved eller tilknyttet UiS og IRIS, herunder IRIS-Forskningsinvest og Prekubator TTO, kan nominere kandidater til prisen. Forslagene må begrunnes.

Vi inviterer med dette til nominering av kandidater som oppfyller betingelsene for tildeling av prisen, og imøteser forslag innen 30. september 2015.

Forsknings- og innovasjonsavdelingen ved UiS er i år sekretariat for prisen. Forslag sendes til Jorunn H. Barka på e-post: jorunn.h.barka@uis.no

Innovasjonsprisen – tidligere vinnere for årene 2008 – 2013:
2013 Ove Tobias Gudmestad (UiS)
2012 Malcolm Kielland (UiS)
2011 Chunming Rong (UiS)
2010 Merete Vadla Madland (UiS) og Aksel Hiorth (IRIS)

2009 Eric Cayeux (IRIS)
2008 Simon G. Møller (UiS)


Vedlegg: Forslagsskjema (pdf)


Sist oppdatert av Egil C. Svela (01.10.2015)

Skriv ut artikkel print symbol
Nyttige lenker

Nyttige lenker finner du på intranettet på denne sida

Du kan også legge til dine egen snarveier på intranettet fra forsida - sjekk "Mine lenker" øverst til venstre på forsida til intra.uis.no