Vaktskifte i Vitenskapsakademiet


Ivar Langen trer av som preses i Vitenskapsakademiet i Stavanger. Her er hans avskjedshilsen:

Til venner av Vitenskapsakademiet i Stavanger,

Idet jeg går av som preses for Vitenskapsakademiet i Stavanger etter uttjent valgperiode, har jeg lyst til å takke våre støttespillere for samarbeidet.

Akademiet feiret sitt 10 års jubileum i denne presesperioden.  Akademiet er nå godt etablert i det vitenskapelige miljøet  i Stavanger med regelmessige åpne møter  om aktuelle temaer fra hele vitenskapsfeltet representert i Stavanger, som arrangør av større konferanser og seminarer og med utdelingen av den årlige ViS-prisen for kritisk, innsiktsfull og vederheftig forskningsjournalistikk.  

Denne virksomheten er basert på støtte fra en rekke institusjoner som Universitetet i Stavanger, Misjonshøgskolen , Stavanger Universitetssjukehus, IRIS , Stavanger Kommune og Stavanger Aftenblad samt en rekke enkeltpersoner

Etter årsmøtet i juni er preses-vervet nå overtatt av professor emeritus Jan Erik Karlsen, UiS.

De øvrige styremedlemmer  er  professor emeritus Arnfinn Bø-Rygg, UiO,  professor emerita  Aud Bergraf Sæbø, UiS,  professor   Merja  Riita Stenroos, UiS og professor Dennis W.T. Nilsen, SUS.

Varamedlemmer er professor Ole Andreas Engen, UiS og professor Tomas Sundnes Drønen, MHS.

All korrespondanse med Vitenskapsakademiet skal nå gå til Vitenskapsakademiet i Stavanger v/ professor Jan Erik Karlsen, Universitetet i Stavanger, 4036 Stavanger.

Epostadressen er som før post@vis-stavanger.no og informasjon om akademiet og virksomheten finnes på www.vis-stavanger.no.  Vedlegger også til orientering programmet for høsten 2015 (pdf).

Med beste hilsen
Ivar Langen
Preses 2013-2015


Sist oppdatert av Leiv Gunnar Lie (31.08.2015)

Skriv ut artikkel print symbol
Ivar Langen
Ivar Langen
Nyttige lenker

Nyttige lenker finner du på intranettet på denne sida

Du kan også legge til dine egen snarveier på intranettet fra forsida - sjekk "Mine lenker" øverst til venstre på forsida til intra.uis.no