PROFRES: Symposium om Brukerstemmen i forskning


Forskerskolen PROFRES arrangerer symposium om Brukerstemmen i forskning og utvikling av profesjonell praksis.
Tid og sted for arrangementet er tirsdag 6. oktober kl. 10-16.30 på Universitetet i Agder, campus Kristiansand. Symposiet er åpent for alle.

Formålet med symposiet er å diskutere og utforske gamle og nye tilnærminger til begrepet brukere og brukerinvolvering. I takt med stadig raskere sosiale endringer stilles det forventninger til brukerne om å bidra med ekspertise inn i forskning og innovasjon og at brukerkunnskapen bidrar til utvikling av effektive og bærekraftige løsninger på ulike samfunnsproblemer. En rekke interessante problemstillinger knyttet til barrierer og muligheter for reell brukermedvirkning kan identifiseres. Det er derfor viktig å kritisk undersøke både epistemologiske tilnærminger til brukerbegrepet og brukermedvirkning, samt implikasjoner for forskning, innovasjon og profesjonell praksis.


Sist oppdatert av Hildegard Nortvedt (01.09.2015)

Skriv ut artikkel print symbol