Kostbar profilering med høyst usikker verdi


De siste 4-5 årene har det blitt skrevet flere kritiske artikler i universitetsavisene om utgivere av publikasjoner som tilbyr forskere å skrive profileringsartikler knyttet til forskningsprosjekter. Prisene ligger opp mot NOK 80.000 for en dobbeltside. Har publiseringen noen verdi?

De siste årene har en rekke forskere i Norge og utlandet blitt kontaktet av selgere for utgivere av publikasjoner som selges inn med at utgivelsene har et stort opplag og bred distribusjon, herunder til medlemmer i EU-parlamentet og beslutningstakere i EU-systemet. Selgerne viser gjerne også til fremstående forskere og politikere som bidragsytere i utgivelsene.


Det som kjennetegner fremgangsmåten til selgerne er følgende:

  • De ringer gjerne til forskere/prosjektledere som de vet har fått tildelt forskningsmidler enten fra Forskningsrådet eller fra EU. Dette er offentlig tilgjengelige opplysninger.
  • I telefonsamtalen gis det inntrykk av at det haster noe voldsomt med å signere en kontrakt om publisering fordi deadline for innlevering er nært forestående. Dette hindrer imidlertid ikke selger fra å fortsette oppringningene i flere uker hvis forskeren er avvisende.
  • Selgerne kan være aggressive, og i noen tilfeller opplever forskerne å bli oppringt 10-20 ganger på en dag.

UiS mener det er god grunn til å være skeptisk til utgivere som benytter de nevnte salgsmetodene.


Hva betales det for?
Forskere som takker ja til tilbudet, og signerer en ordre/kontrakt, får profileringsartikkelen det er betalt for på trykk i den aktuelle utgivelsen. Derimot fremstår påstandene om distribusjon og nedslagsfelt for utgivelsene som udokumenterte, og er i beste fall villedende markedsføring.

Hvem er de?

UiS er kjent med at disse tre britiske utgivere er navngitt i erfaringer delt av norske og utenlandske forskere:

  • Public Service Review (ikke lenger virksomt)
  • Adjacent Government Ltd.
  • Pan European Networks Ltd./Horizon2020Projects.com

Vi vet også at sistnevnte utgiver har vært i kontakt med forskere ved UiS i løpet av sommeren.

Angrefrist
Det kan være nyttig å vite at utgivernes standardvilkår (tilgjengelig på nettsidene) opererer med en angrefrist på 7 dager etter signert ordre/utgivelsesavtale.


Hvis du ønsker ytterligere informasjon kan du kontakte kontraktsrådgiver Michael Brune i Forsknings- og innovasjonsavdelingen.

Uniforums siste artikkel om Public Service Review

 


Sist oppdatert av Vibeke Hervik Bull (20.08.2015)

Skriv ut artikkel print symbol