Ekstrautlysning: Erasmus+ global mobilitet 2015


Erasmus+ lyser ut midler til global mobilitet i en ekstrarunde nå i 2015 grunnet ubrukte midler. Søknadsfrist er 24. september 2015.

Erasmus+ er EUs utdanningsprogram med samme virkningsperiode som forskningsprogrammet Horisont2020 (2014-2020). De fleste kjenner Erasmus gjennom mobilitetsstipender for studenter og ansatte, og siden starten har programmet gitt mer enn 3 millioner studenter mulighet til et utvekslingsopphold i Europa.

I forbindelse med overgangen fra EUs Program for Livslang Læring (2007-2013) og Erasmus+, varslet EU-kommisjonen gjennom sin strategi «European Higher Education in the World» at det skulle stilles tilgjengelig midler til individuell mobilitet utenfor Europas grenser. Dette har navnet Erasmus+ Global mobilitet, og finansieres over EUs utenrikspolitiske budsjetter. Tiltaket er en del av støtten til individuell læringsmobilitet.

Første runde ble annonsert høsten 2014, med søknadsfrist i mars 2015. I år er det likevel midler igjen til samarbeid med med en del regioner:

Industrialised Partner Countries:
Australia, Brunei, Hong Kong, Japan, (Republic of) Korea, Macao, New Zealand, Singapore, Taiwan

European Neighbourhood Instrument South:
Algerie, Egypt, Israel, Jordan, Libanon, Libya, Marokko, Palestina, Syria, Tunisia

Development Cooperation Instrument (Sentral-Asia):
Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan

Instrument for Pre-Accession:
Vest-Balkan: Albania, Bosnia Herzegovina, Kosovo, Montenegro, Serbia

Fagmiljøer og enheter som er interessert i mobilitetssamarbeid med høyere utdanningsinstitusjoner i disse landene bes kontakte fakultetskoordinator i Internasjonalt kontor snarest mulig og senest innen 1. september for å komme igang med søknadsarbeidet. Vi prioriterer i denne omgang de som allerede har kontakt med en partnerinstitusjon.

Søknad på Erasmus+ mobilitet sendes alltid samlet av Erasmus+ institusjonskoordinator i Internasjonalt kontor.

UiS' frist for å sende søknad samlet er den 24. september.


Sist oppdatert av Trym Holbek (19.08.2015)

Skriv ut artikkel print symbol