HELSEVEL - infomøte og prosjektverksted 19. august på UiS


200 millioner lyses ut til helse- og velferdsforskning med frist 14. oktober. Velkommen til informasjonsmøte og prosjektverksted til høsten utlysning i Forskningsrådets nye store program, «Gode og effektive helse-, omsorg- og velferdstjenester», HELSEVEL.

Forskningsrådet vil vektlegge aktiv brukermedvirkning i alle faser av forskningsprosjektene og vil også innføre to nye vurderingskriterium relatert til brukermedvirkning og nytte i søknader/prosjekt. Møtet vil derfor være åpent for både forskere og brukere, i betydningen offentlig sektor, og det vil bli anledning til å presentere prosjektidéer med utgangspunkt i utlysningen, for både forskere og brukere/offentlig sektor.

Se utlysning HELSEVEL

• 150 mill. kroner til forskning på prioriterte temaer for helse-, omsorgs- og velferdstjenesten
• 30 mill. kroner til praksisrettet FoU for helse-, omsorgs- og velferdstjenestene
• 20 mill. kroner til praksisrettet forskning for arbeids- og velferdstjenestene

Agenda for møtet 19. august:
1.      Velkommen ved Trude Furunes, prodekan for forskning ved SV-fakultetet.
2.      Siste nytt om utlysningen HELSEVEL ved Lena Forgaard, UiS/SUS
3.      Brukermedvirkning i prosjektutforming v/Marianne Wennersborg leder FOUSAM, HSH
4.      Presentasjon av prosjektidéer
5.      Diskusjon/workshop

Hvor:             Universitetet i Stavanger, Ellen & Axel Lunds hus (Handelshøyskolen), rom H-317.
Når:               Onsdag 19. august, kl 10.00 – 11.30
Målgruppe:    Forskere, forvaltningen, brukere og andre interesserte

Påmelding til lena.forgaard@uis.no


Sist oppdatert av Vibeke Hervik Bull (18.08.2015)

Skriv ut artikkel print symbol