Røyk på kjøkken utløste brannalarm


Like over kl 12 gikk brannalarmen i Hagbard Lines hus. Alarmen ble utløst av røyk på kjøkkenet i kantinen.

Evakueringen av bygget bør skje raskere og at man trekker seg lenger vegg fra bygget når  man er kommet seg ut av bygget. Minst 50 meter (for ikke å hindre brannmannskap) ref. side 29 i UiS sin Beredskaps- og kriseplan.

 

Etter kort tid ble brannalarmen avblåst og normal aktivitet ble gjenopptatt i Hagbard Lines hus.

 

 

 

 

 

 

 


Sist oppdatert av Even Heien (17.08.2015)

Skriv ut artikkel print symbol