Kickoff for likestillingsprosjekt ved UiS 15. September


Prosjektet “Kvinner til topps – UiS i bevegelse og balanse” starter offisielt 15. september, og inviterer alle med på kick-off. Vi har invitert innledere til å fortelle om sine erfaringer med likestillingsarbeid og kjønnsbalanse i akademia. I tillegg vil vi få en status på hva forskningen sier om kjønnsbalanse i UH-sektoren.

Kvinner til Topps – Universitetet i Stavanger i bevegelse og balanse er et stort og bredt likestillingsprosjekt som skal bedre kvinneandelen blant professorene/dosentene ved UiS. De neste 3 årene vil det settes i gang en rekke tiltak ved universitetet, og målet er å øke andelen kvinnelige professorer fra 21 % til 28 % fram mot 2018.

Lenke til prosjektets nettsted

Lenke til program for kickoff

Lenke til påmelding


Sist oppdatert av Vibeke Hervik Bull (25.08.2015)

Skriv ut artikkel print symbol