Kickoff for likestillingsprosjekt ved UiS 15. September


Prosjektet “Kvinner til topps – UiS i bevegelse og balanse” starter offisielt 15. september, og inviterer alle med på kick-off. Vi har invitert innledere til å fortelle om sine erfaringer med likestillingsarbeid og kjønnsbalanse i akademia. I tillegg vil vi få en status på hva forskningen sier om kjønnsbalanse i UH-sektoren.

Kvinner til Topps – Universitetet i Stavanger i bevegelse og balanse er et stort og bredt likestillingsprosjekt som skal bedre kvinneandelen blant professorene/dosentene ved UiS. De neste 3 årene vil det settes i gang en rekke tiltak ved universitetet, og målet er å øke andelen kvinnelige professorer fra 21 % til 28 % fram mot 2018.

Lenke til prosjektets nettsted

Lenke til program for kickoff

Lenke til påmelding


Sist oppdatert av Vibeke Hervik Bull (25.08.2015)

Skriv ut artikkel print symbol
Nyttige lenker

Nyttige lenker finner du på intranettet på denne sida

Du kan også legge til dine egen snarveier på intranettet fra forsida - sjekk "Mine lenker" øverst til venstre på forsida til intra.uis.no