Stipend fra Vera og Greta Olbergs stiftelse


Universiteter og høgskoler i Norden kan søke om stipend fra Vera og Greta Oldbergs stiftelse i Sverige. Søknadsfrist er 30. april 2008.

Stiftelsen søker å fremme vitenskapelig forskning innenfor humanistiske, sosiale og økonomiske vitenskaper gjennom å gi stipend til historikere, sosialforskere, nasjonaløkonomer, statsvitere, pedagoger og litteraturhistorikere med nordisk orientering.

I år ønskes særlig søknader om støtte til prosjekt som gjelder relasjonen mellom Sverige og Finland og riksdelingen i 1809 velkommen.

Søkere fra Danmark, Finland, Norge og Island bes søke. Det vil også være muligheter for den som søker å drive forskning i Sverige.

Søknad i ett originalt eksemplar og tre kopier skal være stiftelsen i hende senest den 30.april 2008. Søknad bes sendes til:

Vera och Greta Oldbergs stiftelse
SEB
Stiftelser & Företag, ST-S5
106 40 Stockholm
Sverige

Stiftelsens ledelse består av sekretær ved Svenska Akademien, fil dr Horace Engdahl, fil lic Nanna Hermansson, samt generalsekretær i Föreningen Norden, Mats Wallenius.

Spørsmål besvares av SEB Stiftelser support på telefon +46-8 763 72 20 mellom klokken 13 til 15 mandag til fredag.

Sist oppdatert av Silje Stangeland (17.04.2008)

Skriv ut artikkel print symbol
Nyttige lenker

Nyttige lenker finner du på intranettet på denne sida

Du kan også legge til dine egen snarveier på intranettet fra forsida - sjekk "Mine lenker" øverst til venstre på forsida til intra.uis.no