Stipend fra Vera og Greta Olbergs stiftelse


Universiteter og høgskoler i Norden kan søke om stipend fra Vera og Greta Oldbergs stiftelse i Sverige. Søknadsfrist er 30. april 2008.

Stiftelsen søker å fremme vitenskapelig forskning innenfor humanistiske, sosiale og økonomiske vitenskaper gjennom å gi stipend til historikere, sosialforskere, nasjonaløkonomer, statsvitere, pedagoger og litteraturhistorikere med nordisk orientering.

I år ønskes særlig søknader om støtte til prosjekt som gjelder relasjonen mellom Sverige og Finland og riksdelingen i 1809 velkommen.

Søkere fra Danmark, Finland, Norge og Island bes søke. Det vil også være muligheter for den som søker å drive forskning i Sverige.

Søknad i ett originalt eksemplar og tre kopier skal være stiftelsen i hende senest den 30.april 2008. Søknad bes sendes til:

Vera och Greta Oldbergs stiftelse
SEB
Stiftelser & Företag, ST-S5
106 40 Stockholm
Sverige

Stiftelsens ledelse består av sekretær ved Svenska Akademien, fil dr Horace Engdahl, fil lic Nanna Hermansson, samt generalsekretær i Föreningen Norden, Mats Wallenius.

Spørsmål besvares av SEB Stiftelser support på telefon +46-8 763 72 20 mellom klokken 13 til 15 mandag til fredag.

Sist oppdatert av Silje Stangeland (17.04.2008)

Skriv ut artikkel print symbol