Forskningsmidler til frittstående HUM-prosjekter


Norges forskningsråd lyser ut midler til forskerinitierte frittstående prosjekter innenfor humaniora for 2009 gjennom programmet FRIHUM. Søknadsfrist er 4. juni 2008.

Forskerinitierte frittstående prosjekter er et hovedvirkemiddel for å støtte forskning innenfor alle fag og disipliner og tverr- og flerfaglig forskning. Frittstående prosjekter i Divisjon for vitenskap skal bidra til faglig fornyelse og ny vitenskapelig erkjennelse gjennom grunnleggende forskning.

Universitets- og høgskolesektor, forskningsinstitutter og andre forskningsmiljøer kan søke.

Budsjett for 2009 er på ca 63 millioner kroner hvorav ca 18 millioner kroner er til fordeling i 2009. Frittstående prosjekter er imidlertid et prioritert virkemiddel og er foreslått med vekst utover dette i Forskningsrådets budsjettforslag for 2009.

Søknadsfrisdt er 04.06.08 klokken 12. Tidligste tillatte prosjektstart er 01.01.2009

Mer om utlysningen av forskningsmidler til frittstående prosjekter innenfor humaniora


Sist oppdatert av Silje Stangeland (17.04.2008)

Skriv ut artikkel print symbol