UiS tar i bruk nytt timeplansystem fra høsten 2015


Timeplankontoret har lagt timeplanen for høsten 2015 i et nytt system, som gir nye muligheter både for ansatte og studenter. Systemet tas også i bruk av IMD i Bjergsted.

Systemet er enkelt å bruke, men som med systemoverganger flest byr denne på noen utfordringer. Timeplankontoret ber med dette om forståelse for eventuelle feil og problemer som måtte oppstå i overgangen til nytt system.

Systemet gir nye muligheter både for ansatte og studenter.

For studentene:

  • det går an å søke opp sin egen timeplan og laste den ned til kalender på laptop, nettbrett eller smarttelefon.
  • reservere grupperom på web. Ved å logge inn med feidebruker kan studentene få opp hvilke grupperom som er ledige, og booke disse direkte. Det er mulig å reservere rom to uker fram i tid, og maks fire timer per dag.

For ansatte:

  • mulighet til å reservere undervisningsrom underveis i semesteret.
  • forelesere får mulighet til å laste ned sin undervisningstimeplan til sin kalender på sin laptop, nettbrett eller smarttelefon.
  • forelesere kan også legge til merknader eller avlyse sin egen undervisning, for eksempel ved sykdom.

Systemet gir også nye muligheter for å håndtere andre typer bookinger enn rom. Et eksempel på dette er IH som ønsker at studentene skal kunne booke utstyr til sykepleierlaboratoriet. Systemet har også et velutviklet API for å kommunisere med andre datasystemer.

Etter som det stadig er begrensninger i rom er det fortsatt Timeplankontoret ved ESS som har hovedansvaret for timeplanleggingen på Ullandhaug, så mulighetene som er beskrevet er først aktive etter at timeplanen er sluttført av Timeplankontoret.


Sist oppdatert av Ragnhild Scheen (30.06.2015)

Skriv ut artikkel print symbol