Utlysning av kreftforskningsmidler


Kreftforeningen utlyser strategiske kreftforskningsmidler. Blant annet utlyses midler til yngre forskere og midler til forskeropphold i utlandet. Søknadsfrist er 27. april 2008.

Kreftforeningens hovedmål er å bidra til at flere skal unngå å få kreft, at flere skal overleve sin sykdom og at kreftrammede og deres pårørende skal ha en best mulig livskvalitet.

For yngre forskere
Kreftforeningen utlyser forskningsmidler til 1-års forlengelse av postdoktorstilling innen kreftforskning fra Lars Henry Lie og Dagmar og Reidar Jensens legat for kreftforskning.

Avkastning fra Lars Henry Lie og Dagmar og Reidar Jensens legat for kreftforskning skal brukes til stipendier for yngre forskere.
Kreftforeningen mener det er behov for mer støtte til kreftforskere i begynnelsen av karrieren. Styret i Kreftforeningen har derfor vedtatt å utlyse inntil NOK 1 500 000 til finansiering av 1-års forlengelse av 2 postdoktorstillinger innen kreftforskning. Aktuelle kandidater skal være under 40 år og ha mottatt postdoktorstipend i minst 18 måneder. Målet er å rekruttere unge forskere til kreftforskning.

Søknadsfrist er 27.april 2008.

Mer om denne utlysningen

Reisestipend
Kreftforeningen lyser også ut midler til yngre kreftforskere for støtte av reise og opphold ved utenlandske forskningsinstitusjoner fra Lillemor Grobstoks legat til kreftforskning.

Lillemor Grobstoks legat til kreftforskning sin disponible renteavkastning utlyses til unge norske kreftforskere under 40 år som ønsker å studere ved en utenlandsk forskningsinstitusjon. Støtten gjelder reise og opphold, som må være av minst en måneds varighet. Det gis ikke støtte til reise og opphold i forbindelse med møter, kongresser og lignende. Midlene kan benyttes til delfinansiering av reise- og oppholdsutgifter.

Søknadsfrist er 27.april 2008.

Mer om denne utlysningen

Søknadsfrist til Kreftforeningens ordinære forskningsmidler er 1. juni 2008.

Mer informasjon finnes på Kreftforeningens nettsider


Sist oppdatert av Silje Stangeland (15.04.2008)

Skriv ut artikkel print symbol